Entry utför total- och utförandeentreprenader inom infrastruktur. 

Vår största beställare är Trafikverket. För deras räkning utför vi entreprenader som innehåller vägar, järnvägar och broar. För kommuner och privata bolag utför vi även entreprenader inom mark och anläggning, vatten och avlopp och finplanering. 

Leverantörer

Karriär

Projekt

Entry söker yrkesarbetare

Är du den vi söker?

Som yrkesarbetare jobbar du tillsammans med andra i samma roll i ett stort projekt eller flera mindre projekt, från planering till överlämnande.

Våra projekt