Till leverantörer och underentreprenörer

Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/.


Fakturering

Bolagsinformation
Entry AB
Org.nr: 559239-4984

Fakturor
Fakturor skall vara märkta med projektnummer i referensfältet enligt anvisningar med formatet AOXXXXX.XXX.
Fakturor skickas digitalt via mail till faktura@entrygroup.se.
Fakturan betalas 30 dagar efter fakturadatum om inte något annat är avtalat.

Kontakt vid fakturafrågor
Kontakta respektive referensperson alt. Jennifer Albertsson, 073-638 96 19.