Till leverantörer och underentreprenörer

Ta ansvar för att förhindra smittspridning

Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad, hur du ska hålla avstånd och hur du kan undvika att smitta andra. Visa hänsyn, särskilt till personer i riskgrupper. Om du får symtom bör du stanna hemma och isolera dig. Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Det är också viktigt att tvätta händerna.


Fakturering

Bolagsinformation
Entry AB
Org.nr: 559239-4984

Fakturor
Fakturor skall vara märkta med projektnummer i referensfältet enligt anvisningar med formatet AOXXXXX.XXX.
Fakturor skickas digitalt via mail till faktura@entrygroup.se.
Fakturan betalas 30 dagar efter fakturadatum om inte något annat är avtalat.
Om fakturan innehåller byggmoms/omvänd betalningsskyldighet eller dyl och det inte är moms på fakturan, så ska Entrys momsregnr stå med på fakturan.

Kontakt vid fakturafrågor
Kontakta respektive referensperson alt. Jennifer Albertsson, 073-638 96 19.