Vår verksamhet

Entrys huvudsakliga verksamhet består av entreprenader till offentliga beställare som innehåller infrastruktur: vägar, järnvägar och broar med därtill tillhörande anläggningskompletteringar. Entrys primära kunder är Trafikverket, kommuner och regioner. Även privata bolag kan vara kunder.

Vår erfarenhet

Entry är ett ungt företag med kunniga och erfarna medarbetare som har lång erfarenhet från såväl entreprenör-, projekterings- och beställarsidan. Våra medarbetare är väl utbildade, har hög kompetens och hör till de främsta inom sina respektive tekniska områden.

Komplexa infrastrukturprojekt

Infrastrukturprojektet ställer idag mycket höga krav på kompetens inom en rad områden. Allt från, design, planering, inköp, teknik, arbetsmiljö, samverkan, hållbarhet, ekonomi, ledarskap, projektledning till utförande och överlämnande. Entry är en entreprenör som med hjälp av sina medarbetare och sitt nätverk av partners tar ett helhetsansvar, driver kostnadseffektivitet och jobbar med ständiga förbättringar för att möta kundens krav och förväntningar. 

Våra ledord

  • Vi MÖTER kundens krav och förväntningar
  • Vi STYR projekt med gedigen erfarenhet från start till mål inom överenskommen tid
  • Vi DRIVER vår verksamhet i ständig förbättring och utvecklar branschen innovativt
  • Vi LEDER säkert, hållbart och lönsamt